ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА 61 МБР:

1. Ден на отворени врати. 09.00 ч. -12.00 ч. Строеви плац в
района на 61 мбр

2. Тържественото събрание – концерт. 11.00 ч. -12.40 ч.
Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.” – Карлово

3. Празничен концерт на Военен духов оркестър при 61 Стрямска механизирана бригада и хорови състави от град Карлово и прожекция на документален филм за 61 Стрямска механизирана бригада „Дълг, лоялност, всеотдайност”. 18.30 ч. -19.30 ч. Площад „20-ти юли” – Карлово
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА БРИГАДАТА:
През 1903 година Народното събрание на българското княжество приема нов закон за устройството на въоръжените сили. На базата на този закон е издаден Указ № 84 от 29.12.1903 г., подписан от княз Фердинанд, чрез който създаденият в Хасково Четвърти резервен полк се преименува в 28-ми Стремски пехотен полк. На 18 май 1904 година той се дислоцира в гр. Карлово. Бойният път на „железния полк” започва с мобилизацията в България обявена на 17 септември 1912 г., а бойното кръщение на 28-ми Стремски пехотен полк става на 5-6 октомври в срещни боеве с авангарда на Кърджалийския турски корпус на Явер паша. Полкът служи на Родината през войните от 1912 г. до 1918 г. и е разформирован през 1920 г. Карловският гарнизон не остава за дълго пуст. Скоро тук е дислоциран 21 Средногорски полк, наричан по това време дружина, а след 1959 г. в Карлово се установява «стоманеният юмрук» на бившата Втора армия - 11-та танкова бригада. Достоен наследник на всички тези формирования днес е 61-ва Стрямска механизирана бригада.
ДНЕШНИЯТ ДЕН НА БРИГАДАТА:
61 механизирана бригада е сформирана със заповед на Министъра на отбраната на Република България № 00400 от 02 октомври 1992 г., а с министерска заповед № ОХ-857/19.11.1998 г. получава наименованието 61 Стрямска механизирана бригада.
Декларирана е за участие в пълния спекър от операции на НАТО с ниска степен на готовност.
От началото на своето създаване до сега, около 80 процента от личния състав на бригадата е участвувал в мисии зад граница.
От 2011 г. бригадата участва с военни формирования в съвместната ротационна подготовка в Тренировъчния център на Силите на САЩ в Хохенфелс /Германия/, където изпълнява задачи, характерни за мисии.
От 2016 г. бойната подготовка на бригадата се провежда по експериментален модел, което е едно ново предизвикателство за целия личен състав.
Щабовете и формированията поддържат и непрекъснато повишават нивото на готовността си за изпълнение на задачи самостоятелно или съвместно с други формирования от НАТО.
Сътрудничество ни със страните от Алианса е динамичен процес, формиращ се в съответствие със стратегическата среда и днес пред нас се откриват както възможности, така и предизвикателства. Затова ние се стремим и се опитваме да се адаптираме към новите реалности.
61 механизирана бригада притежава оперативни способности, органи за управление и ресурс от сили и средства за активно участие в оказването на помощ на населението при бедствия на територията на страната.
Важно място в работата на Командването на бригадата и щабовете на военни формирования заема поддържането и задълбочаването на традиционно добрите контакти с държавните структури, общинските организации и патриотичните съюзи и организации.
Ако направим една ретроспекция се вижда, че това са години, изпълнени с упорита работа, динамизъм и много промени. 24 трудни, но същевременно и успешни години. И този успех се дължи на жените и мъжете в униформа, цивилните служители и на всички, ангажирани с въпросите по подготовката, изграждането и поддържането на необходимите способности на бригадата.
Честит празник стрямци с пожелания за здраве, сили, бодрост и благополучие!