61 Стрямска механизирана бригада Карлово набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия, съобщиха от пресцентъра на бригадата. От там посочват, че Българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето й, съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели - патриотизъм, смелост, отговорност, всеотдайност и храброст. Военната професия е преди всичко призвание в служба на обществото и родината.
Бригадата предлага:
· Основно месечно възнаграждение около 900 лв. без трудов стаж;
· Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;
· Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
· Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
· Специално обучение (водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различни видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
· Възможност за кариерно развитие;
· Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
· Възможност за последващо обучение;
· Възможност за ползване на почивните бази на министерството на отбраната на преференциални цени;
· Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.
Условията, на които трябва да отговаряте:
· да имате средно или по-високо образование;
· към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
· да сте годни за военна служба;
· да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
· срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
· да нямате друго гражданство;
· да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
· да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
· да сте психологично пригодни.
Към настоящият момент е в сила министерска заповед №ОХ – 762/16.08.2019 г., в която за военно формирование 34750 – Карлово са обявени 36 войнишки длъжности за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.
Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати. Документите за кандидатстване може да изтеглите на адрес:
www. 61mbrkarlovo.alle.bg и Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска механизирана бригада и след попълване се подават във военните окръжия по местоживеене.
Тел. за повече информация и контакти:
0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33018