Застрашената бедстващата птица от изчезващ вид е
намерена в района на 61 механизирана бригада - Карлово.
Военнослужещите от 1 механизиран батальон на 2 рота, са
водили занятие по физическа подготовка и забелязват на
стадиона в поделението свитото тяло на бедстващото
премръзнало животинче. Тъй като в групата трениращи има
военнослужещи ловци, те веднага са направили връзка с обявата
за търсещата се изчезнала птица от Природозащитен център
„Дуранкулак”.
Младши сержант Кирил Костов Нончев и редник Иван
Петров Узунов, загръщат животинчето в камуфлажната си шуба
и го предават на медицинския лаборант старши сержант Ивайла
Бичева от Медицинския пункт в Карлово. Тя веднага се свързва
със Спасителен център за диви животни – „Зелени балкани” в
Стара Загора и ги уведомяват. Получени са инструкции как да се
действа и захрани птицата за да не и се навреди и да се
възстанови състоянието и.
Плешивият ибис - вид птица от семейство Ибисови е била
предадена на доктор Руско Петров от Спасителния център за
диви животни, които веднага се отзовават на обаждането и
изпращат екип.
Птицата е с големина на дребна черна пуйка, около 80 см, и
има характерен дълъг извит клюн. Има цветни пръстени на двата
крака и допуска съвсем близо поради изтощеност.
Най-вероятно птицата произлиза от австрийски проект за
реинтродукция на вида в Алпите, където е изчезнал преди три
века. Тя е изключително застрашен вид, от който единствената
дива популация е останала в Мароко. Сирийската популация е
изчезнала покрай войната в Сирия. У нас видът не е регистриран
досега. В България има регистрирана птица от рода на Черен
блестящ ибис, но не и от Плешив ибис.