Карловецът Бранимир Ботев поема делата на Европейската лига за Балканите Директорът на Европейския институт за стратегии и анализи (EISA) Бранимир Ботев поема делата на Европейската лига за икономическо сътрудничество (E.L.E.C.) за България. На официалната страница на Европейската лига в Брюксел вече е посочено, че президент за България е Ботев, генерален секретар на структурата е Васил Караиванов, председател на борда на София Тех Парк. Съгласно решението на Генералната асамблея на Европейската лига, Бранимир Ботев освен президент за България поема и функциите за координация на секциите на Лигата на Балканите.
Европейската Лига е създадена през 1946-та година с подкрепата на САЩ като общоевропейска платформа въплъщаваща в себе си идеята за икономическо и политическо възстановяване и обединение на Европа успоредно с Плана „Маршал“. Процесът на обединение на свободните европейски народи и демократични държави, който Лигата трябва да провежда е и естествената реакция срещу формираната Съветска зона на влияние зад Желязната завеса. В изпълнение на своята мисия Европейската Лига става основател на Европейското Движение (European Мovement) и катализатор на последващите общоевропейски проекти, чийто най-завършен модел е настоящия Европейски Съюз.
По време на Българското председателство на ЕС през 2018-та година за първи път в своята история Европейската лига за икономическо сътрудничество проведе своята Генерална асамблея в София. Беше взето ключовото за българските интереси решение, България и Румъния да оглавят Комитета по инфраструктури, енергетика и концесии, което се възприема като успех за българската дипломация и за работата на българските представители Илия Лингорски и Бранимир Ботев. Допълнително признание за България е, че досегашният ръководител на българската секция Лингорски е предложен да ръководи на ротационен принцип Комитета по инфраструктури, енергетика и концесии.
Европейската лига за икономическо сътрудничество има и официални функции и правомощия на институционален лобист пред Европейската комисия, Европейския парламент и другите европейски институции, видно от официалната страница на Регистъра в Брюксел. Мониторинговите анализи и препоръки на Лигата са едни от най-авторитетните и сериозни документи, които могат да оказват сериозно влияние за важни европейски решения. От публичната информация е видно, че досегашния фокус на Лигата върху България е в сферата на правосъдието, банковата система, както и големите инфраструктурни проекти, реализирани с европейски пари, а отскоро и концесионните процедури, като тази за летище София.
Припомняме, че Бранимир Ботев беше общински съветник 2003-2007-ма година в Карлово, подкрепен от патриотични формации, начело с ВМРО. В общинския съвет Ботев сформира патриотичната група "Граждани за Розова долина", в която участваха и вече покойния д-р Васил Запрянов, адв. Павел Киров, общински съветник Бонка Карчева. След това като зам.министър отговарящ за туризма, той върна плана за райониране и поиска в него да бъде включен района на Розовата Долина. От информацията за дейността на Европейската Лига става ясно, че тя предоставя данни и анализи и осъществява мониторинг относно ползването на европейски средства и програми, нарушения при прилагането на европейското законодателство и процедури и др. До този момент Ботев не може да бъде открит за коментар, но след завръщането му в България, KarlovoPress.com ще потърси неговото мнение по въпросите, които интересуват нашите читатели и зрители.