Опозицията в ОбС Карлово постави редица питания към временно изпълняващия длъжността кмет на община Карлово Антон Минев относно обществения превоз на пътници от и до населените места. Питания направиха и общинските съветници от ВМРО Светлозар Янков и д-р Диана Стайкова от БСП.
ОбС одобри да бъдат отпуснати от общинския бюджет средства в размер на 30 000 лева
за археологически проучвания и изследвания на терени и обекти, които са планувани от Историческите музеи в Карлово и Клисура. С решение на местния парламент ще бъдат отпуснати и еднократни помощи на 5 двойки от общината с репродуктивни проблеми.
Съветниците приеха предложението на кмета на община Карлово, част от досегашната улица „Цар Симеон“ в град Карлово да носи името на карловския предприемач и индустриалец Иван Грозев.
На редовното заседание бяха разгледани и приети няколко наредби: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси на услуги на територията на община Карлово; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продаване на общински жилища; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите, както и Наредба за изменение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Карлово.
Останалите точки от дневния ред, които бяха разгледани бяха свързани с управлението на общински имоти.