Националното сдружение на кметовете изпратиха отворено писмо до Народното събрание, Президента и Премиера в подкрепа на Румен Стоянов Публикуваме отвореното писмо без редакторска намеса:
"Националното сдружение на кметове на кметства в Република България е учредено за защита на общите интереси на своите членове, както и за поддържане и развитие на местно самоуправление и местна демокрация в Република България. В изпълнение на дейността и за постигане на целите си разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти на други нормативни актове, засягащи дейността на кметствата.
В проведени срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт поставихме на дневен ред някои наложителни промени в нормативната уредба на финансовите отношения на кметствата и общините, респективно на кметовете на кметства и кметовете на общини, който въпрос бе поет с необходимата ангажираност от законодателя и факт са промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация в тази насока. За това ние, кметовете на кметства изразяваме нашата благодарност и тази на жителите на населените места, които представляваме, че нашите предложения намериха отзвук в законодателна промяна.
Същевременно обаче друго наше важно предложение – намаляване на прага на численост на населението на населените места, за пряк избор на кмет на кметство не само, че не намери място в законодателната програма, но по него се мълчи и не се взема никакво отношение. Нашето мнение е, че върховен израз на демократичност е правото на гражданите на населените места да избират своите представители и ограничаване на правото им, с оглед на определен брой жители е недопустимо както от Конституцията на Република България, така и от основните правови и демократични ценности.
Затова, ние кметовете на кметства в Република България апелираме народните представители и експертите в изпълнителната власт, да приемат предложението ни за намаляване на прага за пряк избор на кмет на кметство на 100 жители и това предложение да бъде изработено като законова промяна в съответния нормативен акт.
Безпокойство буди у нас, членовете на Сдружението на кметове на кметства в Република България, че бяха предсрочно прекратени правомощията на г-н Румен Стоянов – кмет на кметство гр. Калофер и Председател на Управителния съвет на Националното сдружението на кметовете на кметства в Република България. Г-н Стоянов е не просто създател и учредител на сдружението и негов първи председател, той е двигателя на промените, за които посочваме в това писмо. „Обезглавяване” на сдружението по този некоректен според нас начин води до отхвърляне или отлагане във времето на доста инициативи на сдружението, чиито основен реализатор е Румен Стоянов.
Притеснени сме и от двойния стандарт в отношението към кметове в Република България. Прекратяват се правомощия на кмет, заради „конфликт на интереси”, от който не са възникнали никакви вредни последици за кметството или общината, а кметове на общини, причинили огромни вреди, вследствие на злоупотреби с власт и служебно положение, които са обвиняеми, подсъдими или дори осъдени, макар и на първа инстанция продължават да ръководят публичните финанси по утвърдения от тях начин.
Няма как да не си припомним думите на премиера г-н Борисов, че дори и при съмнение за далавери и злоупотреби ще се снема доверие от съответния провинил се, които думи не намират потвърждение в действията. Отношение се взима само когато обществената нетърпимост към определени представители на властта стане опасно за самата власт.
Ние кметовете на кметства в Република България ще продължим да работим, по начина, който сме приели в устава ни, за да постигнем основната ни цел – демократично и свободно местно самоуправление.
Заявяваме, че имаме готовност за протестни действия, ако се наложи и се надяваме на Вашето съдействие и бърза реакция. Молим да получим Вашите становища по изложените от нас по горе проблеми в писмен вид до 30.04.2019 г.. В противен случай ще преминем към ефективни протестни действия с подкрепата на граждански и политически сдружения.
Желаем на Вас и на вашите екипи весели и благословени великденски празници крепко здраве и ползотворна работа в името на България."