Следващият четвъртък на 11.04.19 от 17:30 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет в Карлово, за да бъде взето решение кой временно ще заеме длъжността кмет на Калофер. Съгласно проекта за дневен ред докладната записка ще бъде докладвана от кмета на общината Емил Кабаиванов. Той ще предложи Анна Ганевска да седне на кметския стол до провеждането на предстоящите местни избори. Към настоящия момент тя е старши специалист административно обслужване в кметство Калофер.