В бившия детски санаториум към филиала на Специализирани болници за рехабилитация в Хисаря обособиха Ковид зона. В нея ще се извършват първоначални прегледи и консултации и взимане на проби. Един от кабинетите е оборудван със стол за диагностика.

Обособената Ковид зона ще започне да работи, ако се наложи да бъде подпомогната работата на болниците за активно лечение в Пловдив и областта:

Вили Шопова - директор на Специализирани болници за рехабилитации - филиал Хисаря - "Няма да лекуваме пациенти, това не е болница и няма да бъде болница.

В нашето лечебно заведение работят 5 лекари с две специалности - по физикална и рехабилитация, а другите са със специалност вътрешни болести, разполагаме с 10 медицински сестри и 8 санитари..."

В кабинета за първоначални прегледи задължително ще работят лекар и медицинска сестра. Той е оборудван с всички предпазни средства и стол за диагностика, който ще бъде в полза на пациентите:

Вили Шопова: "Измерва всички показатели на пациента като ръст, тегло, телесна маса, урина, както и кръвна захар, ЕКГ, пулс и сатурацията на кислород в кръвта, всички тези данни влизат ще можем онлайн да ги предоставим на големите болници".

Регистрираните случаи на Ковид -19 в Община Хисаря са над 80, но в съседната община Карлово бротя на заразените вече е близо 250.