Кметът на Община Хисаря инж. Пенка Ганева издаде заповед при предстоящи масови мероприятия с публичен характер като футболни срещи, концерти, сценични прояви и други задължително да се носи маска или друго средство, покриващо носа и устата.

Организаторите са длъжни да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на физическа дистанция най-малко 1,5 метра между лицата, които са участници в мероприятията.

Заповедта е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с извънредната епидемична обстановка, в изпълнение на Решение № РД-20-119 от 12.08.20 г. на Областния кризисен щаб, сформиран със заповед № РД-20-112/09.07.20 г. на областен управител на област Пловдив и с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на община Хисаря, както и опазването живота и здравето на всички граждани