„Личен асистент” за лица с трайни увреждания,  които не могат да се самообслужват в Хисаря Информираме Ви, че стартира реализирането на по Проект “Нови възможности за грижа”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Хисаря, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в определеното от община Хисаря място – деловодството на община Хисаря, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).
Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 27 март до 9 април 2015 г., вкл. от 08.00часа до 17,00часа в общината.
Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 27 март до 9 април 2015г.вкл. от 08.00часа до 17,00часа в общината.
За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180
Повече информация в прикаченият файл ТУК !!!