Във връзка с регистрираният към момента нов епидемичен подем на заболявания от грип и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръка на Националния оперативен щаб създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, с цел превенция и защита на гражданите на община Хисаря, със Заповед № РД-05-200 от 09.03.20, кметът на община Хисаря инж. Пенка Ганева въвежда следните засилени превантивни мерки в общината:
Дезинфекционен режим във всички детски градини, училища, медицински центрове, болници за рехабилитация, учреждения.
Всички физически и юридически лица да оказват съдействие и помощ на здравните служители и на органите, свързани с дейността по овладяване на епидемиологичната обстановка.
Всички училища, детски градини и административни сгради на територията на община Хисаря въвеждат незабавно пропускателен филтър, снабден с необходимите съоръжения и дезинфектанти и дезинфекцията минимум 4 пъти дневно.
Преустановяват се всички масови мероприятия, включително спортни и културни /читалищни салони, фитнес-зали и други, в които се събират много хора на закрито/ на територията на община Хисаря.
Всички пенсионерски клубове и дневни центрове за стари хора на територията на общината преустановят дейността си за неопределен срок.