Жителите на хисарското село Беловица се готвят да блокират пътя Пловдив-Панагюрище между 10.00 и 11.00 часа утре. Причината е, че кметът на община Хисаря инж.Пенка Ганева е назначила за кметски наместник Мая Игнатова, но тя не е от населеното място и не я познават.
До сега в Беловица избираха кмет, но с новите промени в законодателството населеното място трябва да бъде с кметски наместник. Местните са недоволни, че общинския кмет не се е допитал до хората като направи общоселско събрание. Жителите ще настояват да бъде назначена за кметски наместник досегашния кмет на селото Илина Костова.
Кметът на община Хисаря инж. Пенка Ганева вече назначи със своя заповед кметските наместници в населените места Михилци - дългогодишният управник Божана Пампурова, в Черничево - кметът, който ръководи селото няколко мандата Богдан Иванов, в Ново Железаре също е досегашният кмет Петър Ненов, в Кръстевич - Румен Айвазов и в Мало Крушево - старият кмет Недялка Кирева. Единствено в Мътеница все още няма назначен кметски наместник и длъжността продължава да се заема от Минчо Минчев.
По закон кметът на общината назначава кметските наместници. Те са служители на местната власт и не са на изборна длъжност.