Жителите на хисарското село Красново със собствени сили и средства започнаха ремонт на единствения храм в населеното място. Църквата”Св. Димитър” е построена преди 120 години. В момента храмът е в тежко състояние. Жителите на Красново започнали да събират средства още миналата есен, защото покривът протекъл. Така се стигнало до първия от 120 години ремонт:
Цвятко Истилямов - кмет на Красново: "Мазилката беше паднала, беше се отворила и се притеснявахме, че църквата ще се срути, затова сме укрепили с тези циментови колони".
За да продължат ремонтните дейности, в инициативата на местните хора се включили и българи, които живеят в чужбина:
Виолина Борисова - българка, която живее в Канада: "Българският народ се е уповавал и е разчитал на Господа, на помощта от Бога и това, което ни подтиква е, че искаме да видим тази църква възстановена и хората да идват в неделя на църква".
Мария Христозова - жител на Красново: "В съграждането на храма предполагам, че имат участие и нашите прадеди, прабаби, родители би следвало да го продължим и ние това дело започнато от тях".
В селото поп няма и затова за храма грижи полагат 7-годишният Станимир и прабаба му:
Станимир: "Палим свещички и чистим, бием камбаната..."
Сега камбаната бие само по празници и погребения. Надеждата на жителите на хисарското село обаче е църквата да бъде готова следващата година и в нея да могат да бъдат извършвани богослужения.