Туристическият комплекс "Бяло камъне" подлежи на запечатване от данъчните, научи TrafficNews.bg. Информацията се потвърждава от регистъра на обектите, в които органите по приходи на НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС. Това от своя страна налага прилагането на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“.
Комплексът "Бяло камъне" е разположен в близост до Старосел в самите склонове на Балкана в местност с живописна природа, лишена от шум и суета. Базата разполага с най-различни конфигурации от стаи, къщи и бунгала за настаняване, голям ресторант, градина и голям плувен басейн.
Както почивната станция, така и ресторантът са попаднали в черния списък на НАП-Пловдив. Комплектът може да остане затворен за срок до 30 дни, въпреки че именно сега започва активния туристически сезон и това би коствало огромни неприятности на фирмата-собственик "Нено Мавров ЕТ". Отделно от дружеството ще трябва да заплатят предвидените в закона глоби или имуществени санкции според тежестта на данъчното им нарушение.

Принудителната административна мярка "Запечатване на обект" най-често се налага заради нарушения при отчитането пред НАП или на лица, нарушили законовите разпоредби, касаещи касовите бележки и апарати.
Още по-драстично - тя подлежи на предварително изпълнение при условията на Административнопроцесуалния кодекс, тоест изпълнението на административния акт е предварително, преди неговото влизане в сила или преди настъпването на неговата необжалваемост. Мярката може да бъде обжалвана пред административния съд, глобата може да бъде заплатена, но това не влияе на изпълнението по запечатване. Мярката просто ще отпадне, ако съдът се произнесе в тази насока.