РИК 17 взе решение да освободи Невена Пандарска, която е била зам.-председател на СИК, защото не се е явила за началото на изборния ден. Тъй като не са постъпили предложения мястото й да бъде заето от друг представител, РИК 17 реши Секционната избирателна комисия да продължи работа в намален състав, но при наличие на необходимия кворум.

Общият брой на избирателите в Община Хисаря е 10 471, до 11.00 часа своя вот са упражнили 1054 избиратели. Активността в курортната Община е една от най-големите към момента в областта.