Жалбата е от коалиция. В нея РИК 17 бе уведомена, че в секция № 18 в Красново, Община Хисаря, лицето кмета на селото Цвятко Петров Истилянов многократно следи какво се случва на екрана на машината по време на гласуване и извършва агитация пред секцията.

С оглед изложеното в жалбата Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски отчете, че е допуснато нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, доколкото не се допуска присъствието на други лица в изборното помещение по време на упражняване на вота, както и че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

РИК 17 указа на състава на секционна избирателна комисия № 173700018 с. Красново, общ. Хисаря незабавно да изведе от изборното помещение лицето Цвятко Петров Истилянов, като при необходимост и със съдействието на органите на МВР и да се предупреди да не извършва предизборна агитация пред избирателната секция, тъй като извършва нарушение на Изборния кодекс и носи административно – наказателна отговорност.