"Кал тече от чешмите в село Мало Крушево след всеки дъжд. Улиците стават като реки. Водопроводът отдавна е негоден и има нужда от подмяна. Мостът, който свързва най-отдалеченото село в общината с останалия свят, е с подкопани основи. При един порой или някакъв природен катаклизъм, може да се окажем напълно откъснати от света", този проблем жителите на Мало Крушево поставиха пред кандидата за кмет на община Хисаря Ива Вълчева от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ".
„Ние добре познаваме проблемите на селото. Имали сме многобройни срещи с ваши представители и с кметския наместник. Проблемът е в това, че досега селата нямаха собствени бюджети и дори за най-дребните ремонти трябваше да се молят на администрацията в Хисаря", посочи Ива Вълчева и допълни, че разпределението на средствата в общинския бюджет трябва да става по нов начин, който да удовлетворява нуждите на всяко населено място.
Друг проблем, който тормози жителите на селото са недостатъчния брой контейнери за отпадъци. „Ще се опитаме да решим това с цялостна реорганизация на системата за сметосъбиране, за да не престояват отпадъците в селото с дни и седмици”, каза Ива Вълчева. Тя пое ангажимент и за закупуването на нови контейнери за смет, които не достигат не само в Мало Крушево, но и в другите населени места на общината. Проблемът с водата и монтиране на пречиствателен кран в най-ниската точка на селото, е в компетенцията на ВиК, но ние като община, можем да изискаме от тях да направят необходимото, увериха хората от Мало Крушево кандидадите за съветници от „БСП за България”. Такава комуникация между водното дружество и досегашните кметове въобще не е имало, стана ясно на срещата.
Пред хората бяха представени и кандидатите за общински съветници Пенчо Шапков, Пенка Рахова, Илияна Арабска, Мария Мустакова, Гергана Арабаджийска, както и кандидатът за кмет на село Красново.
По време на срещата хората поставиха още въпросите за липсата на лекар, аптека в селото, проблемите с обществения транспорт и трудностите в придвижването им до Пловдив, Хисаря и другите по-големи селища в района. Кандидатите за съветници поеха ангажимент да направят контакт с обслужващата транспортна фирма и да преговарят за промяна на маршрутите на автобусите. Поне един път седмично в селото да идва и лекар от Красново, който да поема прегледите на възрастното население на с. Мало Крушево.
Кандидатите за кмет на община Хисаря Ива Вълчева, кметове на населени места и за съветници са с номер 56 в интегралната бюлетина.
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!