Общинският съвет в Хисаря одобри план-схема на трасе за изграждането на минерален водопровод от Красновски минерални бани до Красново. Това стана на редовно заседание на местния парламент. Кметът на общината Пенка Дойкова посочи, че досега жителите на Красново се е налагало да изминават по 1,5 км от населеното място, за да може да си наливат вода. Кметът подчерта, че в селото живеят около 700 души, но те се предимно възрастни хора.
По предложение на Дойкова, съветниците приеха тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. Сред приетите решения от ОбС Хисаря бе и отчета за дейността на общината в областта на социалната политика за 2018-та и годишен план за развитие на социалните услуги в общината през 2020-та. Редовното заседание започна с горещо питане към общинския кмет Пенка Дойкова. След това всички докладни записки, които бяха включени в дневния ред бяха разгледани бързо и оперативно.