Предложението детските градини да преминат на кетъринг е на кмета на община Хисаря инж. Пенка Ганева. Разходите от собствените средства на общината за издръжка на детските градини възлизат на около 80 000 лева. Това включва гориво, ел.енергия, вода и дофинансиране на такса храна.

"До взимане на това решение се стига заради извънредното положение свързано с разпространението на коронавируса и липсата на приходите в общинския бюджет. Икономията от средства за заплати от "Делегирана държавна дейност" може да се използва за разходи за персонала и присъща издръжка, без разходи за храна. От тези средства може да се заплаща горивото за отопление", каза кметът на общината.

На редовно заседание утре, тя ще предложи на съветниците да вземат решение детските градини да преминат на кетъринг, за да може в частта си "Местни дейности" общинският бюджет да бъде облекчен с 80 хиляди лева.

Друга докладна записка свързана също с последствията от COVID 19 е под формата на кетъринг от 1-ви януари следващата година да премине и услугата "Доставка на храна" за всички населени места от общината. Предложенията на кмета инж. Пенка Ганева са:
потребителят да заплаща стойността на храната по доставна цена от кетъринг
услугата, а Общината да финансира разходите за доставка на храната от пунктовете за доставка до потребителите. Ако съветниците одобрят този вариант ще трябва да се намали числеността на персонала зает в дейност „Домашен социален патронаж” от 7 на 2-ма души.

Ганева ще предложи и втори вариант свързан с услугата, а именно
цената за 1 брой хранене на потребител в Домашен социален патронаж, ученик или
потребител от Дневен център за стари хора Хисаря да се определя като сбор от
режийни разходи и стойността на хранителните продукти за съответното хранене
по калкулационна ведомост.
Съветниците ще трябва да определят размер на режийните разходи за 1 брой храноден в размер на 1,30 лв, размерът на хранителните продукти да се определя и заплаща от потребителите съгласно калкулационната ведомост за съответното хранене.