Нови задължения към собствениците на камиони, извършващи дърводобив в Хисарско Собствениците и ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от Закона за горите, извършващи добив на дървесина на територията на община хисаря, са длъжни да осигурят непрекъснато функциониране на gps устройствата, събощават от администрацията.
Те са задължени и да представят в Регионална дирекция на горите следните документи:
- Копие от регистрационните талони на съответните превозни средства снабдени с gps устройства;
- Заверено копие от документ за монтирането на gps устройства;
- Удостоверение от фирмата монтирала gps устройства и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от gps устройствата (важи за собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от закона за горите, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев.
Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б., ал. 3 от Наредбата за контрол и опазване на горите, обнародвана в Държавен вестник, брой 89/12.11.2019 г. / Plovdivnow.bg