92 млн.лв е проектобюджета на Община Карлово за 2024-та година

Проведе се публично обсъждане

Община Карлово ще разполага с близо 92 млн. лв. бюджет през 2024-та година. Това стана ясно на  публично обсъждане организирано от ръководството на Общината.

Заместник-кметът Антон Минев представи проекта на бюджета пред всички присъстващи и поясни, че той е ясна рамка за работата на Общината с реалистично прогнозиране и управление на финансовите ресурси при спазване на бюджетната и финансова дисциплина на всички нива. 

Важен приоритет в бюджета са дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в детските градини и училищата. Завишен е капацитетът на предоставяната услуга „Домашен социален патронаж“, поради желанието на все повече лица да се възползват от нея. 

В рамките на 2024 г. Община Карлово предстои да изпълни проекти, свързани с преустройство и ремонт на инфекциозното отделение, реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в  Баня, консервация, реставрация и експониране на туристическа инфраструктура в Община Карлово, енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

Не пропускай

Учениците от СУ “Васил Левски” Карлово представиха запомнящ се спектакъл в памет на Апостола

Сценаристи и режисьори са Христина Томанова и Иван Иванов Да откриеш себе си в душата …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *