Увеличава се капацитетът на домашния социален патронаж в Община Карлово 

Общински съвет Карлово проведе последното  за този мандат редовно заседание

От 1 ноември 2023 г. капацитетът на домашния социален патронаж се увеличава от 370 на 450 обслужвани лица, това решиха единодушно общинските съветници на последното редовно заседание за този мандат. 

Общинският съвет даде съгласие на НЧ „20-ти април 1876 г.“ Клисура да извърши ремонтни дейности на две сгради, в които се помещават читалището и библиотеката.

През настоящия мандат 2019 – 2023 г. са проведени 67 заседания на Общински съвет Карлово. Приети  са 1414 решения, както и необходимите за дейността на Община Карлово и Общинския съвет наредби, планове, програми и правилници. Общински съвет Карлово няма оспорвани решения от кмета на общината д-р Емил Кабаиванов, няма оспорвани решения от Областния управител на Област Пловдив, докладва председателят Доньо Тодоров.

На последното заседание бяха разгледани общо 23 докладни записки, решенията по които ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

Не пропускай

Откриха изцяло реновираната екопътека „Бяла река“

Два месеца продължиха ремонтните дейности След цялостен ремонт през септември и октомври екопътека „Бяла река“ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *