Извънредни новини

Предучилищното образование става задължително за децата навършили 4 години

Решението бе взето от Общински съвет Карлово във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование

От новата учебна година, предучилищното образование е задължително за децата навършили 4 годишна възраст. 

Тази промяна в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини прие Общински съвет Карлово на редовно заседание. Решението бе взето в съответствие с промените в Закона за предучилищното и училищно образование, които са в сила от началото на тази година.

При обявяване на свободните места в детските градини за предстоящата учебна година, директорите трябва приоритетно да осигурят места за деца във втора, трета и четвърта подготвителни група.

Не пропускай

Откриха обновената сграда на детска група „Детелина“ в Каравелово

Градината бе пострадала най-тежко пострадолата обществена сграда по верме на бедствието На 22 септември – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *