Пожарната в Карлово напомня:Започва пожароопасният сезон! Бъдете внимателни!

При нарушения ще се налагат глоби до 2000 лева

Във връзка с настъпването на пожароопасния сезон и предстоящата жътвена кампания и с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне щети на горски територии и земеделски земи, РСПБЗН Карлово напомня, че всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи следва да спазват правилата и нормите на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

За участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата.

Забранено е паленото на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях.

Освен това се забранява  в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни

ивици) паленето на стърнища, на други растителни остатъци, както и

използването на открити огнеизточници.

В никакъв случай не трябва да  се пали огън на открито във ветровито време.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност

ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от

200 до 2000 лева.

Не пропускай

Педагози и възпитаници  поздравиха ръководството на Община Карлово по случай Баба Марта

Те  им подариха ръчно изработени мартеници с послания Директорът на ДГ „Първи юни“ Ваня Христова, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *