Повечето съветници в Сопот не подкрепиха предложението на кмета за намаляване на трудовите възнаграждения

Кметът на Община Сопот вкара за ново разглеждане докладната записка

Кметът на Община Сопот Деян Дойнов вкара за повторно разглеждане докладната, която касае намаляване на неговото възнаграждение и на заплатите на председателя на Общинския съвет и  съветниците.

След повече от час бурни дебати, предложението му бе отхвърлено на заседание на постоянните комисии.

Много активни  и продължителни в изказванията бяха председателя на местния парламент Нели Пенева и общинския съветник д–р Попова. 

“За мен тази докладна е обидна. Кметът ме принизява с нискоквалифициран персонал”, заяви Пенева.

Общинският съветник Любомир Джапаров каза, че не може да се правят икономии само на гърба на Общинския съвет.

Зам.-кметът Николай Новаков посочи, че не е имало дебат по много стратегически докладни, но за заплатите се чуха бурни изказвания от Нели Пенева и д-р Попова.

“При 1 млн.лв местни приходи, 400 000 лева отиват за заплати на Общинския съвет. Нека гражаданите знаят това”, заяви Новаков.

Докладната записка на кмета бе подкрепена единствено от съветниците от квотата “Бъдеще за Община Сопот”.

Не пропускай

 След вандалски прояви в Сопот: В ж.к Сарая  бяха поставени нови пейки

Родители се оплакаха на новия кмет Нови пейки се наложи да бъдат поставени в парк …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *