Извънредни новини

Община Сопот с 12-та спечелена съдебна битка срещу държавата 

Зам.-кметът коментира решението на съда

 Заместник-кметът на Община Сопот инж. Николай Новаков запозна представителите на медиите с Решение номер: 7149/28.06.23г. на Върховен административен съд, което е окончателно. Делото е срещу РИОСВ – Пловдив и касае възстановяване на отчисления по Закона за управление на отпадъците за 2021 г. 

Размерът на сумите, които РИОСВ трябва да плати на Община Сопот е 224 318. 85 лв. и разходи по делото – 10 965 лв. Според Новаков и във връзка с Решение номер 255 на Общински съвет – Сопот тези средства са целеви и могат да се използват само по дейности, определени от местния парламент.

Заместник-кметът посочи, че с върнатата сума, заедно с тази, която Общината ще отчисли за 2023 г. могат да бъдат поставени още 12 точки за контейнери за разделно сметосъбиране. Той предвиди възможност за поставяне на 6 нови точки до 15.10.23 и още 6 до 31.12.23 г. 

Поставянето на новия тип контейнери подобрява градската среда и намалява дългосрочно разходната част за депониране на отпадъците. 

Кметът на Община Сопот Деян Дойнов ще входира докладна записка до края на следващата седмица, за да може Общинския съвет да вземе  решение. Новаков напомни, че по предишното решение за вече изградените 6 точки, докладната не бе подкрепена от председателя Нели Пенева, зам. председателя Станислав Стоенчев и съветници от групата, представляваща интересите на Веселин Личев.

Заместник-кметът каза, че тази победа е на всички жители на община Сопот. Вижте повече във видео файла:

Не пропускай

Откриха обновената сграда на детска група „Детелина“ в Каравелово

Градината бе пострадала най-тежко пострадолата обществена сграда по верме на бедствието На 22 септември – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *