Извънредни новини

Община Сопот кани на среща собствениците на многофамилни жилища относно санирането

Срещата ще се проведе на 25-ти януари от 17.30 часа в Ритуалната зала

Кметът на Община Сопот Деян Дойнов уведомява членовете на етажните
собствености, че на 25-ти януари от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока
Павлов“ (Ритуалната зала) ще бъде разгледана докладна записка относно
подпомагането на Сдруженията на собствениците на многофамилни
жилищни сгради на територията на Община Сопот за кандидатстването им
по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния
сграден фонд – етап I”, която ще се финансира със средства от Механизма
за възстановяване и устойчивост.

Не пропускай

Сградата на Туристическата спалня в Карлово ще бъде основно ремонтирана

Проектът беше представен пред кмета на Карлово Проект за основен ремонт на сградата на Туристическата …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *