Община Карлово ще пръска зелените площи за опазване на пчелите

Пръскането ще се извърши на 13-ти септември

Община Карлово уведомява жителите,   че на 13-ти септември  ще бъде извършена дезинсекция на зелените площи на територията на Община Карлово с препарат „БИОТЕК ЕК”, който е включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.

Третирането ще се извърши в интервала от 6:00 до 10:00 часа съгласно горецитираната Наредба.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито
време), дезинсекцията ще продължи следващ работен ден при подходящи
за обработките условия.

До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с
текст: „Внимание! Пръскано е с БИОТЕК ЕК” и отбелязани дата на
обработка и карантинният период.

Не пропускай

Карловска художничка дари на СУ “Васил Левски” ценен портрет на Апостола

Петра Керкенезова силно се е впечатлила от изявите на учениците Впечатлена от вълнуващите ежегодни прояви …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *