Община Карлово отпуска  финансов ресурс за кандидатстване по програмата за саниране 

Срокът за кандидатстване е до 21-ви април

Общински съвет Карлово  одобри отпускане на финансов ресурс на сдруженията на собствениците, които ще кандидатстват за саниране на многофамилни жилищни сгради. Това стана на редовно заседание вчера.

Предложението бе внесено от кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов. Общината ще кандидатства с проектни предложения по подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, част от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Приета беше и „Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности“.

По „Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности“ Община Карлово ще подпомага с финансови средства Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на Общината, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост.

 Средствата са предназначени за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване техническите характеристики на сградите, както и за изготвяне на технически паспорти във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Максималният размер на подпомагането от Община Карлово е до половината от общата стойност за квадратен метър разгъната застроена площ за двете подготвителни дейности (изготвяне на енергийно и техническо обследване), определени в Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния фонд Етап – I“.

Сумата се отпуска на Сдружението на собствениците до нейното възстановяване от програмата при одобрение на проектното предложение. Ако проектното предложение не бъде одобрено, сумата се възстановява от Сдружението на собствениците в срок до една година след получаване на писмо с мотивиран отказ за финансиране.

Попълнените документи за подпомагане се подават на гише № 1 в Информационния център на Община Карлово.

Всички документи, необходими за кандидатстване за подпомагане, могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Карлово, секция „Проекти“ – https://www.karlovo.bg/currentNews-7573-newitem.html

Срокът за кандидатстване за финансовата помощ от Община Карлово е до 21 април 2023 година.

Не пропускай

Карловска художничка дари на СУ “Васил Левски” ценен портрет на Апостола

Петра Керкенезова силно се е впечатлила от изявите на учениците Впечатлена от вълнуващите ежегодни прояви …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *