Извънредни новини

На заседание на всички постоянни комисии се приеха важни актуализации

По предложение на кмета на Община Сопот Деян Дойнов, общинските съветници взеха решение за изграждане на многофункционално спортно игрище и стрийт фитнес площадка в Анево за сумата от 145 000 лв., за започване на втори етап от основния ремонт на покрива на Народно читалище „Иван Вазов“ за сумата от 280 000 лв. и изграждане на стрийт фитнес площадка в Сопот на стойност 70 000 лв.

В хода на дебатите заместник-кметът на Община Сопот инж. Николай Новаков изнесе подробна информация за цялостната инвестиция и всички възможни вариации по всеки един от разглежданите проекти.

В края на заседанието на постоянните комисии към Общинския съвет, общинският съветник и лидер на БСП Станислав Стоенчев направи предложение през следващата седмица да бъде разгледан отчета на Читалището за 2022 г., което предизвика инж. Новаков за пореден път да припомни, че Общинският съвет е законодателен орган, който работи по определени правила, а не чрез лични емоции.

Вносител на подобна докладна може да бъде само кметът на Общината и когато тя бъде изготвена, всеки от общинските съветници може да изказва мнения и съображения.

Стоенчев заяви, че явно Настоятелството на Читалището не е запознато, че той е председател на комисията по образование и култур

Не пропускай

И тази година ВМЗ Сопот дава великденски бонуси на работниците и служителите

Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за дружеството Допълнително възнаграждение, което работници …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *