Комисиите към Общински съвет Сопот дадоха  съгласие за изменение на Кадастралната карта 

Докладната влезе за разглеждане за пореден път

Постоянните комисии към Общински съвет Сопот дадоха съгласие за извършване на процедура за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на землищата на  Сопот и  Анево, съобразно изработени проекти за обектите язовир Сопот 2 (Мурла) ПИ 68080. 104. 109, язовир Анево 2 ПИ 00480.23.42 и язовир Анево 3 ПИ 00480.5.56.

Докладната записка бе разгледана по време на заседание на постоянните комисии за пореден път,  след като у местните депутати се породиха въпроси по време на предишното му обсъждане.

Не пропускай

За Анево има издигнат само един кандидат за кмет

Това е досегашният кмет Николай Николов Само един кандидат за кмет ще има в Анево. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *