Комисиите към Общински съвет Сопот дадоха  съгласие за изменение на Кадастралната карта 

Докладната влезе за разглеждане за пореден път

Постоянните комисии към Общински съвет Сопот дадоха съгласие за извършване на процедура за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на землищата на  Сопот и  Анево, съобразно изработени проекти за обектите язовир Сопот 2 (Мурла) ПИ 68080. 104. 109, язовир Анево 2 ПИ 00480.23.42 и язовир Анево 3 ПИ 00480.5.56.

Докладната записка бе разгледана по време на заседание на постоянните комисии за пореден път,  след като у местните депутати се породиха въпроси по време на предишното му обсъждане.

Не пропускай

Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон посети ВМЗ Сопот

Предприятието подготвя програма, която да разшири продукцията по НАТО стандарт Предприятието  подготвя инвестиционна програма за …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *