Кметът на Сопот Ви кани на публично обсъждане за бюджет 2024

На 24.01.24 от 17.30 часа в Ритуална зала

Поканата на кмета Станислав Стоенчев е на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот.

Той кани жителите, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, представителите на граждански сдружения, общинските съветници, ръководителите на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сопот за 2024-та година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.01.2024г. /сряда/ от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ в  Сопот.

Становища и предложения във връзка с проектобюджета на Община Сопот за 2024 г. могат да се правят лично, по време на публичното обсъждане или да се изпращат писмено чрез деловодството на Община Сопот.

Не пропускай

Учениците от СУ “Васил Левски” Карлово представиха запомнящ се спектакъл в памет на Апостола

Сценаристи и режисьори са Христина Томанова и Иван Иванов Да откриеш себе си в душата …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *