Извънредни новини

Жителите на Сопот  очакват подкрепа от държавата за възстановяване на мостовите съоръжения

Ако до края на месеца няма резултат, те пристъпват към други действия

Кметът на Община Сопот Деян Дойнов и неговият екип се срещнаха с хората от вилната зона в местността „Кайряка“. 

Дойнов запозна с изработените проекти за възстановяването на моста над река Манастирска (до манастир „Свети Спас“) и изграждане двете мостови съоръжения над река Леевица. Кметът посочи, че проектите са съгласувани с областния управител на Пловдив и са внесени в Министерски съвет със заявка за финансиране.

За възстановяването на моста над река Манастирска са необходими 161 230,96 лв., а за двете мостови съоръжения над река Леевица 469 166,71 лв.Хората заявиха,  че ако до края на месец юни по въпроса няма ангажираност от страна на държавата, те ще преминат към активни понататъшни действия с цел разрешаване на проблема.

Не пропускай

Санирането на блоковете в Сопот скара предишната и сегашната местна власт. Хората възмутени

Ще връщат ли хората дадените им от Общината средства за изготвяне на  техническите паспорти остава …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *