В Карлово учредиха  Местна инициативна група

В нея влизат представители на различни сектори

МИГ Карлово е сдружение с нестопанска цел. То е създадено, за да бъде близо до хората и техните нужди. За това и в него влизат представители на местния бизнес, местни неправителствени организации, граждани и публични органи, като никоя една от групите да не може да има превес над останалите.

Управителният съвет ще бъде в пет членен състав, който бе избран на учредително събрание. МИГ Карлово ще се управлявата от зам.-кмета на Общината Данка Люртова, в качеството й на председател, Виктория Керезова от Баня, която е представител на нестопанския сектор,Вълко Цветков от  Пролом – земеделски производител и представител на стопанския сектор, „ Бо Перфект“ ЕООД – представител на стопанския сектор и Николина Петрова от Климент – представител на нестопанския сектор.

Учредители на МИГ – Карлово станаха 55  представители на местния бизнес, неправителствените организации, Община Карлово, граждани от 21 населени места на Общината, което гарантира прозрачност и равнопоставеност в организацята.

Стратегията на МИГ Карлово  ще даде възможност за финансиране на множество индивидуални и обществени проекти, важни за подобряване средата на живот в малките населени места, които дават възможност за осигуряване на  заетост в местната общност, подкрепят малкия бизнес, повишават конкурентоспособността на местната икономика, повишават  възможностите за създаване на местен бизнес, подкрепят въвеждането на иновации, въвеждането на модерни технологии.

Проектът на представената Стратегия към момента е с общ индикативен бюджет за периода 2023-2027 около 9 млн лв. и предвижда прилагането на мерки от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., Оперативна програма „Околна среда“, ОП „Иновации и конкурентноспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Околна среда”.

Работата по учредяване на МИГ – Карлово започна, след като през  април кметът д-р Емил Кабаиванов подписа в Министерство на земеделието договор за изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група.

Общината  използва последната възможност за създаване на такава група. 

Не пропускай

МОН И Община Карлово започват работа за по-тясна връзка на бизнеса с образованието

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *