Извънредни новини

ВиК Карлово:  Не поливайте от водопроводната мрежа

Водата трябва да се използва само за питейно-битови нужди

Във връзка с настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании, свързани с мелиоративни дейности, ВиК Карлово напомня на гражданите, че е необходимо водата от водопроводната мрежа да бъде използвана само за
питейно-битови нужди. 

Кметовете на населени места трябва да наблюдават и контролират неправомерното използване на водата за селскостопански нужди, за да се избегне въвеждане режим на водоподаване.

Не пропускай

Сопот е домакин на традиционния събор за закриване на мотосезона

Кметът на Общината Деян Дойнов поздрави рокерите “Да караш мотор е като да летиш. Това …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *