Важно за пострадалите от наводненията: До 30-ти ноември е срока за отпускане на социална помощ от фонд “Социална закрила”

За тази помощ може да кандидатстват пострадалите от водното бедствие миналата година

Община Карлово уведомява, че на основание т. 4, раздел I „Общи положения” от Обявлението за откриване на процедура за отпускане на социална помощ от фонд „Социална закрила“, одобрено със Заповед № РД-25-7/20.07.2023 г. на Министъра на труда и социалната политика, е определен краен срок за подаване на заявления до ФСЗ, а именно 30.11.2023 година.

Финансовите средства на одобрените кандидати ще бъдат превеждани до 20.12.2023 г.

За социалната помощ може да кандидатстват пострадалите от наводненията в Богдан,  Каравелово, Слатина, Войнягово и Христо Даново.

Не пропускай

Кметът на Карлово предлага НСОРБ да внесе промяна в законодателството за безконтролното пашуване на животни

Какъв е резултата от проверката на Агенцията по безопасност на храните в Богдан? След излъчени репортаж …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *