Извънредни новини

Важно за пострадалите от наводненията: До 30-ти ноември е срока за отпускане на социална помощ от фонд “Социална закрила”

За тази помощ може да кандидатстват пострадалите от водното бедствие миналата година

Община Карлово уведомява, че на основание т. 4, раздел I „Общи положения” от Обявлението за откриване на процедура за отпускане на социална помощ от фонд „Социална закрила“, одобрено със Заповед № РД-25-7/20.07.2023 г. на Министъра на труда и социалната политика, е определен краен срок за подаване на заявления до ФСЗ, а именно 30.11.2023 година.

Финансовите средства на одобрените кандидати ще бъдат превеждани до 20.12.2023 г.

За социалната помощ може да кандидатстват пострадалите от наводненията в Богдан,  Каравелово, Слатина, Войнягово и Христо Даново.

Не пропускай

ВиК предупреждава: Очертава се ранно засушаване! Водата може да се използва само за питейно – битови нужди в Община Карлово

При нарушения Общината и кметовете на населени места  ще уведомяват Водното дружество ВиК Пловдив предупреждава, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *