Извънредни новини

ВМЗ обявява избор на изпълнител за изграждане на видеонаблюдение и периметрова охрана

Целта е повишаване на нивото на сигурност в завода

Във връзка с подобряване на сигурността, изграждане и доразвиване на допълнителни сигнално охранителни системи и съоръжения на територията на „ВМЗ“ Сопот обявява конкурс за избор на изпълнител с предмет ”Повишаване нивото на сигурност във Вазовски Машиностроителни Заводи – Сопот”, във връзка с което следва:

 1. Да се изградят и въведат в експлоатация технически системи срещу проникване и нападение и системи за периметрова охрана при спазване на изискванията на глава VII от Наредбата № РД-02-02-6/19.12.2016 г., на отдалечените бази на територията на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот;
 • Изграждане на цялостна и ефективна инфраструктура за видеонаблюдение и периметрова охрана на отдалечените обекти към „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот.
 • Системите за видеонаблюдение да бъдат изградени с обзорни камери с параметри съгласно Техническа спецификация;
 • Системите за периметрова охрана да бъдат изградени с необходимия брой термовизионни камери съгласно Техническа спецификация;
 1. Да се изгради локален сървърен център и център за мониторинг на отдалечените бази;
 • Локалният видео център трябва да разполага с възможност за визуализация на всички инсталирани видеокамери и алармени системи и да са подсигурени с резервирано електрозахранване;
 1. Да се изгради мониторингов център на основна площадка към „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, с видео сървъри и сървъри за съхранение на видео записи;
 • Да се пусне в експлоатация система за пренос на данни, управление и архив от отдалечените бази до основна база към „ВМЗ“ .
 1. Срок за получаване на техническо задание и конкурсна документация от 08.30 ч. на 27.06.2023 г. до 16.00 ч. на 11.07.2023 г. в деловодството на дружеството на адрес – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, Централен портал.
 1. Срок на подаване на офертите на кандидатите за участие до 16.00 ч. на 12.07.2023 г.
 1. Офертите се подават в непрозрачни, запечатани пликове в деловодството на дружеството, според изискванията на документацията.
 1. Офертите ще се разгледат в 10 /десет/ дневен срок след изтичане на срока, упоменат по т. 5.
 1. Кандидатите, които отговарят на изискванията могат да бъдат поканени на допълнителни разговори.

За контакти: 0888 555 514 – Георги Василев

е-mail: [email protected][email protected]

Не пропускай

ВиК предупреждава: Очертава се ранно засушаване! Водата може да се използва само за питейно – битови нужди в Община Карлово

При нарушения Общината и кметовете на населени места  ще уведомяват Водното дружество ВиК Пловдив предупреждава, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *