Извънредни новини

/ВИДЕО/ От днес в Карлово отвори врати Куршум джамия

Тя е най-старата сграда в града, паметник на културата от национално значение

Днес официално отвориха врати за посетители 3 знакови места за Община Карлово- хамама при Патевата къща, която е една от емблематичните, реставрирани карловски къщи от комплекс “Старинно Карлово”, Павурджиевата къща в Клисура, в която са отсядали апостолите Панайот Волов и Георги Бенковски и Куршум джамия в Карлово.

Официалната церемония по откриване се проведе пред Куршум джамия и с това Община Карлово приключи изпълнението на проект № BG16RFOP001-6.002-0011-C03 „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с финансов инструмент от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. 


Общата стойност на проекта е 7 138 395,60 лв, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 863 855,01 лв са финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като 4 984 276,76 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, и национално съфинансиране в размер на 879 578,25 лв. Проектът се финансира и с финансов инструмент в размер на 1 274 540,59 лв. от ДЗДД „Фонд за устойчиви градове “. 
Джамията е  построена през 1485 година и е била мюсюлмански храм до Освобождението.След това дълги години  е била затворена и след дългогодишни съдебни битки с Мюфтийството, съдът се произнесе, че собственик на сградата е Общината. Тя е паметник на културата от национално значение.

В джамията се намират първите археологически разкопки, които се правят на територията на Карлово. Последният век тук в Карлово не са извършвани никакви археологически разкрития, но това доведе до сключване на договор от страна на Община Карлово за разкопки вътре в сградата. Бяха открити основите на Тракийско светилище от 4-3 век пр.хр. Кметът д-р Емил Кабаиванов каза, че очакванията са това да стане един от най-посещаваните обекти, защото вече има запитвания от тур оператори.

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-6.002-0011-C3 „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Не пропускай

Санирането на блоковете в Сопот скара предишната и сегашната местна власт. Хората възмутени

Ще връщат ли хората дадените им от Общината средства за изготвяне на  техническите паспорти остава …

Един коментар

  1. Христо

    Паметник на културата??? Майко, какви сте предатели.. Бесилото ви е малко на такива.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *