/ВИДЕО/Откриха изцяло ремонтирания път от местността Беклемето до х. Дерменка

Проектът бе реализиран в продължение на 4-ри години

Изпълнението на ремонта и рехабилитацията на участъка от местността “Беклемето” до х.Дерменка бяха възложени от НП “Централен балкан”, тъй като състоянието на участъка беше изключително лошо и създаваше предпоставки за инциденти.

Проектът е на стойност около 4,2 млн.лева. Изцяло  е  ремонтиран 10 км участък, като върху първия е положена асфалтова настилка, а останалите девет са черен път, посочи ръководител проекта Антон Станчев.

Той каза, че новият път ще позволи безаварийно използване от собствениците, които изкарват животните си на паша, хората, които берат билки, както и от многобройните туристи от Карлово, Троян и страната, които посещават местността и хижите в райони.

На официалната церемония присъстваха представители на НП “Централен балкан”, Общините Троян и Карлово, фирмата-изпълнител и жители на двете Общини.

Пътят е рехабилитиран в рамките на Договор „Опазване на безлесни природни
местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ – хижа
„Дерменка“ по Проект BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на
природни местообитания и видове в Национален парк “Централен Балкан”, одобрен за
финансиране със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-ОП-
96/26.09.2018 г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г, с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Не пропускай

Д-р Емил Кабаиванов бе избран за член на Управителния съвет на НСОРБ

Кметът на община бе номиниран за пореден мандат за член на Управителния съвет на НСОРБ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *