На 9-ти май община Сопот подписа споразумение с МОСВ и финансовото министерство за опрощаване на 80 % от искания по-рано безлихвен заем в размер на 2,4 млн. лева и корекциите по проектите за пречиствателната станция и водопровода на града, съобщи на пресконференция зам.-кмета на Сопот Николай Новаков. Той посочи, че държавата опрощава част от дълга, но общината към момента дължи още 2,180 млн.лева към фонд ФЛАГ, 250 000 лв. към доставчици и 1 млн.лева по ОПОС /Оперативна програма околна среда"/. Новаков каза, че сегашното ръководство няма абсолютно никаква вина за натрупаните дългове, а държавата била допуснала 2 технически грешки в писмата, изпратени до общината относно разплащанията по проектите за водния цикъл. По думите на Новаков, ако сегашната управа е допуснала някакви грешки до този момент в документите по приключването на проектите, то държавата нямала да опрости тези 5,1 млн.лева и да бъде подписано споразумението. Новаков каза още, че първо с писмо от 2016-та държавата написала, че с отпуснатия заем от 2,4 млн.лева трябва да бъде разплатен проекта за водопоровода, а година и половина по-късно казала, че средствата били за друго. По думите на зам. кмета към настоящия момент, общината има само 2 заема - към фонд ФЛАГ в размер на 620778 и към Д Банк - 300 хиляди лева. Вижте подробностите в пресконференцията на зам.-кмета на Сопот Николай Новаков: