"ВМЗ" Сопот погаси стари задължения Почти 12,5 млн. лева стари задължения погаси "ВМЗ" Сопот - съобщават от пресцентъра на предприятието. Съгласно решение на Съвета на директорите днес са преведени средства за приоритетно издължаване към кредиторите на предприятието. Погасена е цялата главница по ревизионни актове на Националната агенция по приходите, трупани през последните почти 15 години. Погасени са още задължения за местни данъци и такси към община Сопот. Плащания са направени и по сключени споразумения за издължаване към Електроенергийния системен оператор и Областна дирекция на "МВР" Пловдив. "Тези плащания спират генерирането на големи наказателни лихви. Задълженията на "ВМЗ" драстично спадат, като продължаваме да работим и спазваме плана за погасяване. Паралелно с това продължава и работата на ръководството по инвестиционната програма - влагаме средства в машини, оборудване и технологично обновяване", каза изпълнителният директор на оръжейното предприятие инж. Иван Гецов.