СС "Подкрепа" във ВМЗ  стартира кампания за спешно набиране на средства в помощ на 26-годишния Дилян Куцидимов СС "Подкрепа" към ВМЗ съобщава, че Дилян Куцидимов е работник от ЗИЕНО - цех 151 и се нуждае от парична помощ, за да му бъде извършена спешна трансплантация на бъбрек в чужбина. Сумата, която е необходима е в размер на 28 000 долара. Една част от нея вече е осигурена от Съвета на Директорите и ръководството на ВМЗ, но остават още, за да се спаси неговия живот. От синдиката апелират, всеки който има добро сърце да подкрепи това добро дело и даде шанс на един млад човек да живее и да сбъдне мечтите си.
Разкрита е дарителска сметка с титуляр:
Дилян Георгиев Куцидимов
в банка SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK - клон Карлово
IBAN BG68 TTBB9400 1527 7843 73
BIC TTBBBG22
За повече информация може да се обръщате към организационните секретари на СС "Подкрепа" или ПДБ-тата по цехове. За сведения може да звъните и на вътрешните телефони:
23-10 - Георги Кацаров
25-46 - Красимир Цветков
25-47, 0886 45 60 48 - Донка Грънчарова