От септември по-високи заплати във ВМЗ Нова система за допълнително материално стимулиране - по-справедлива и по-мотивираща, която обхваща в детайли всяко от звената, разработва оперативното ръководство на предприятието. Това става по разпореждане на министъра на икономиката Емил Караниколов и след проведени преговори със синдикалните организации в държавното дружество, съобщиха от пресцентъра на ВМЗ Сопот. Целта на новата система е по-справедлива оценка на всяко структурно звено. Тя е необходима за стимулиране процеса на реализация на Инвестиционна програма 2020, коментира изпълнителният директор на „ВМЗ“ ЕАД – д-р инж. Иван Гецов. Според него целта на програмата е пълна промяна на дружеството и превръщането му в едно от най-модерните предприятия в страната ни. „Досегашната система бе насочена основно към стимулиране на звената, пряко свързани с производствения процес и в голяма степен определящи и допълнителното материално стимулиране на структурите, целящи подобряване сфери на дейност извън производството. Системата даде положителни резултати,премахна уравниловката, наследена от миналото и повиши производителността на труда. Това се вижда от постигнатите резултати за 2016 и за първото полугодие на настоящата година. Очакваме изключително добри резултати и за деветмесичието“, поясни изпълнителният директор. Той съобщи още, че за първото полугодие на 2017-а във „ВМЗ“ е постигнато средно работно заплащане от 1 052 лв. при среден числен състав 4 600 човека.
За да се реализира новата система за ДМС още през месец септември ще бъде повишен фонд „Работна заплата“ с до 10%, а тестовият вариант на системата ще е готов до края на същия месец и внедрен през последното тримесечие на годината. Тези срокове са съобразени с разпореждането на министър Караниколов.