ВМЗ погасява авансово 270 хиляди лева към община Сопот за местни данъци и такси Ръководствата на ВМЗ, община Сопот и община Карлово подписаха тристранно споразумение за погасяване на задължения днес, стана ясно не пресконференция от изп. директор на оръжейницата инж.Иван Гецов. Пред журналисти той обяви, че предприятието вече е погасило авансово задълженията си за местни данъци и такси към община Сопот за периода до 13-ти юли 2017-та година в размер на 270 хиляди лева, а съгласно споразумението община Сопот се съгласява да погаси своя дълг към община Карлово чрез директно плащане от ВМЗ. Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че сумата, която е била преведена се отнася за период, за който сегашният кмет на Сопот Деян Дойнов няма никаква вина. Ставало въпрос за последните пет години преди него и таксата, която се е натрупала за депонирането на твърдите битови отпадъци. Със сумата от 270 хиляди лева община Сопот ще погаси старите си задължения за такса ТБО, таксата от няколко месеца за сепариране и едно задължение, което постъпвало в РИОСВ Пловдив по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Изпълнителният директор на завода инж. Иван Гецов каза още, че предстои обновяване на автомобилния машинен парк на предприятието. С цел той да бъде по - оползотворен и натоварени от една страна и да бъдат подпомогнати общините от друга, е бил сключен и договор за сътрудничество с тях за възмездно предоставяне на специализирана техника и машини за изпълнение на спешни задачи по почистване на районите на общините, и извършване на неотложни дейности. Гецов каза още, че до края на годината ще има необходимост да бъдат назначени още около 400 работници, а през изминалата седмица ВМЗ е погасило овърдрафт към Първа инвестиционна банка в размер на близо 5 млн.евро, за която сума са били ипотекирани сгради, машини и оборудване на дружеството.
Кметът на Сопот Деян Дойнов благодари на министерството на икономиката и цялото политическо ръководство, както и на борда на директорите на ВМЗ, че са влезнали в положение като са дали нов тласък за развитието на общината. Дойнов отбеляза, че е наследил около 10 млн.лева задължения, а към днешна дата общината дължала само около 170 хиляди лева. Приоритет номер едно пред ръководството на община Сопот е да бъде разрешен проблема с ЧСИ Мариана Обретенова относно казуса с пречиствателната станция на града. По сметки на общината всичко било надплатено, но тя не искала да вдигне запорите по сметките на общината. Дойнов каза, че е предприел необходимите мерки като е сезирал наобходимите институции и органи, с които да рефлектират, така че тези запори да бъдат вдигнати.