Общински съветници в Сопот се възмущават, че настоящият общински кмет не присъства на сесии Редовното заседание на общинския съвет в Сопот започна с изразяване на възмущение от общински съветници, че настоящия кмет на общината не присъства редовно на сесиите на местния парламент и всеки път имало някаква причина за отсъствието му. В отговор на това зам. кмета каза, че кметът трябвало да отиде в КАТ Пловдив. След като бе гласуван дневния ред на заседанието председателят на ОбС Сопот Мариана Кацарова пристъпи към питанията на колегите й. Първите две питания на съветници от Реформаторския блок не бяха прочетени, защото те отказаха, с мотива, че са били прочетени по-рано в зала и това било съгласно правилника на местния парламент. Случилото се провокира журналисти да поставят въпроса на председателя на местния парламент и да поискат повече прозрачност, за да може освен отговорите да се чуват и питанията. В отговор на питанията зам.кметът каза, че неразплатените задълженията на общината към 16.12.2015, които заварили били около 9 млн. лева. Сесията продължи с още две питания към общинския кмет от Евгени Димов и Марин Бодуров: участват ли под някаква форма или начин приближени фирми на зам.кмета Новаков в доставките на храни и продукти към целодневните детски градини и училищата в общината. Поради отсъствието на кмета Дойнов, отговорът бе даден от самия заместник кмет. Той каза, че първо трябва да му се обясни какво означава приближени фирми и той по закон нямал фирми и цитирам: "Това, което се е спретнало на Митко Пилев в училището, едва ли Митко Пилев може да ме обвини, че съм му приближен и ще ви зачета отговора, не ми се влиза в по-дребни детайли, в отговора на кмета, който специално се постара да проучи случая и да отговори". В отговора до общинския съветник, Дойнов пише, че въпреки трансцендентното наименование на една от бившите фирми на зам.кмета Екстрасенс ООД будеща силно ментално безпокойство, която купила най-големия общински имот, както и Ниакоп ООД, не участват под никаква форма в доставките на храни и продукти към градините и учебните заведения в общината. Общинският съветник Марин Бодуров попита кмета Дойнов каква е била причината да не е внесъл в законоустановените срокове програма за управление за следващите четири години, отговорът частично цитирам: " наличието на изискуеми финансови задължения, увеличаващи се, оставени в небитието, изключително скъпи машини за сметосъбиране ...." Марин Бодуров изрази становище, че отговорът не бил изчерпателен, защото се мотивирал пак с предишното ръководство, а самия Деян Дойнов бил четири години общински съветник и гласувал за тези неща. По време на своето становище, общинският съветник Бодуров подчерта, че след като е входирал това питане, кметът внесъл програма, но в нея се цитирало решение на Общинския съвет, което такова нямало, оказало се, че това е решение на Общински съвет Асеновград, след това в програмата се описвало, че ще се сменя канализация и водопровод на град Сопот, а това всъщност вече е извършено, пишело още, че в Анево ще се сменя канализацията и водопровода, което също е извършено. Парадоксът според Бодуров е, че в програмата пишело, че ще се прави мини пречиствателна станция на Анево. След изказването на становището, зам.кмета Новаков предложи 10 минутна почивка. Публикуваме целия запис на видеото, без монтаж: