Лидерът на БСП Сопот подаде заявление за напускане от общината "Категорично заявявам, че няма как да продължа да изпълнявам поетите ангажименти с това ръководство в лицето на кмета и неговия заместник. Искам да се разгранича от това управление", коментира председателят на БСП Сопот Станислав Стоенчев. Той посочи, че е бил назначен на длъжност "Младши експерт социални и хуманитарни дейности" и в случай, че кмета Дойнов приеме молбата му, същата ще се счита за едномесечно писмено предизвестие. Заявлението е било внесено до кмета с дата 17.04.2018-та. По-късно вчера на личния си профил във фейсбук, Станислава Стоенчев благодари на директорите, учителите и всички, работещи в сферата на образованието и социалните дейности в общината. В отговор десетки хора отправиха своите поздравления за постъпката му и коментираха, че го подкрепят и застават зад него.