Областна управа върна решение на ОбС Сопот поради незаконосъобразност Областният управител е върнал взетото решение на извънредната сесия на ОбС Сопот на девети май тази година, с което местният парламент даде разрешение да се използват 80 000 лева от извънбюджетната сметка на общината, за да бъдат погасени част от паричните задължения към община Карлово, натрупали се от депонирането на твърди битови отпадъци, каза за KarlovoPress.com председателят на ОбС Сопот Мариана Кацарова. Въпреки съображенията за незаконосъобразност още тогава мнозинството от съветниците гласуваха предложението на кмета Деян Дойнов със "за" средствата да бъдат разплатени от извънбюджетната сметка на общината, но цитирам след влизане в сила по реда на ЗМСМА., а ръководството на общината изрази притеснения, че Сопот може да се окаже пред екокатастрофа, ако община Карлово спре да депонира отпадъците й и решаването на проблема е в ръцете на общинските съветници. Две седмици по-късно областният управител върна така приетото решение поради незаконосъобразност. Зам.кметът Николай Новаков посочи, че общината продължава да търси начини за решаване на проблема и очаква официалното становище на областна управа.