Предстои да започне основен ремонт на родната къща на патриарха на българската литература Иван Вазов в подбалканския град Сопот. Със средства в размер на 34 хиляди лева осигурени от министерството на културата ще бъдат ремонтирани покрива, стаите и фасадата на къщата музей.
В най-тежко състояние е покривът на емблематичната сграда. За последен път той е ремонтиран преди 10 години и вече има течове.
СНХ Стефан Филчев, директор на къща музей "Иван Вазов: "Покривът основно ще се подменат керемидите и разбира се когато се разкрият керемидите е възможно да възникнат пробойни в изолацията. По отношение на вътрешната уредба на стаите, подовете и таваните имат нужда от консервация..."
ТЕКСТ: Къщата няма да бъде затворена за посетители, тъй като ремонтните дейности ще се извъшват поетапно. Броят на туристите, които идват тук, непрекъснато се увеличава.
СНХ Стефан Филчев - преди три четири години мисля че бяха около 25, 26 хиляди, миналата година бяха 34 хиляди посетители, причината е комплексния билет и възможността да посещават повече обекти от културно историческото наследство на Сопот
Най-честите посетители са родители със своите деца, които идват от цялата страна.
Бонка Дулчинкова: "Минаваме през град Сопот и решихме, че задължително трябва да спрем тук. Децата са на възраст, на която вече отчасти знаят и задълбочено трябва да познават творчеството на Вазов и неговата къща."
Ремонтът на къща музей Иван Вазов трябва да бъде завършен ноември месец.