Комисията за защита на потребителя е наложила две санкции на пенсионерски клуб в Сопот, пише ПловдивПрес. Едната е била за извършване на незаконна туристическа дейност в жилището на председателя на пенсионерския клуб, а другата е наложена глоба от 5000 лева за организирането на екскурзии без надлежно разрешение за това. Заповедта за затварянето на незаконния туристически офис вече е оспорена пред Пловдивския административен съд, който я отменя със свое решение от 31.10.2018-та. Глобата от 5000 лева пък е отменена в Районния съд Карлово в края на септември, защото доказателствата сочат, че екскурзиите са организирани, без да се формира печалба, т.е. пенсионерите са плащали толкова колкото струва пътуването. По първото дело има опция обжалване пред ВАС, а по второто предстои произнасянето на Административния съд в Пловдив.