РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ВМЗ" ЩЕ ПОЛУЧАТ КОЛЕДНИ ПРЕМИИ Ръководството на ВМЗ информира, че на заседание на Съвета на директорите е взето решение за изплащане на Коледна надбавка за всички работници и служители в размер на една минимална работна заплата за дружеството от 462 лева.